Prosíme ctených rodičov a pacientov, aby rešpektovali ambulantné hodiny pre chorých pacientov a zdravých pacientov.

27.01.2017

Vyšší územný celok Žilina schválil ordinančné hodiny ale bez rozdelenia, schválil ich ako pracovnú dobu lekára i napriek tomu, že sú napr. bez obedňajšej prestávky a pod., čo je v rozpore so Zákonníkom práce. Z uvedeného dôvodu boli upravené ordinačné hodiny a je nutné rešpektovať ich zloženie. Lekár okrem vyšetrenia chorých pacientov je povinný vykonávať aj konzultačnú, administratívnu, a pod. činnosť, ktorú nesmie podľa zákona vykonávať v ordinačných hodinách. Ďalej ak sa má vyšetriť alebo má byť vykonaná konzultačná činnosť so zdravým dieťaťom alebo iný zdravým pacientom, je zdravotnícky pracovník povinný vydenzifikovať miestnosť a po vykonaní dezinfekcie, už tam chorý človek nesmie vstúpiť ( poradňa pre malé deti ). Z uvedeného dôvodu je rozdelená pracovná doba lekára stanovená od 7.00 hod. do 15.00 hod. tak, ako je vyvesené ale plne sa rešpektuje pracovná doba podľa ŽSK. V závere znova žiadame a upozorňujeme na rešpektovanie pokynov zdravotnej sestry v ambulancii a tiež aj nevyužívať popoludňajšie hodiny na návštevu lekára s chorým dieťaťom, ak to nie je akútny stav, alebo ktoré dieťa je choré už v noci alebo ráno z dôvodu, že tam bude menej ľudí, nakoľko nemusí byť v tent deň dieťa ošetrené, z dôvodu že bola vykonaná príprava pracoviska pre zdravé deti.

27.1.2017

PROSÍME RODIČOVa pacientov aby pravidelne navštevovali WEB stránku www : MRPC – PEMI s.r.o. Kde budú pravidelne aktualizované oznamy ambulancie týkajúce sa činnosti ambulancie a ordinačných hodín. Je tam možnosť na podanie návrhu, žiadosti a odkazov pre ambulanciu.

27.01.2017

Oznam o čerpaní dovolenky lekára v ambulancii: V dňoch 26.júna 2017 až 7. júla 2017 bude lekár MUDr. Miroslava Plchová čerpať riadnu dovolenku. na základe horeuvedeného oznamujem rodičom pacientov a pacientom ambulancie, že z dôvodu nadmernej pracovnnej vyťaženosťi pediatričiek v Liptovskom Hrádku je zabezpečené zastupovanie lekára lekárkou MUDr. Kmetónyovou, pediatričkou so sídlom nemocenskej na Jániošíkovom nábreží 2, Liptovský Mikuláš - oproti hotelu Jánošík na druhom poschodí. Ordinančné hodiny : Pondelok - 07.30 - 11.30 hod, utorok - 08.00 do 12.00 hod., streda od 11.00 hod. do 15.00 hod. , štvrtok 08.00 - 10.00 hod. a piatok 08.00 - 12.00 hod.. V čase dovolenky bude v ambulancii MUDr. Plchovej počas ridnych ordinančných hodín prítomná zdravotná sestra p. Vozisová, ktorá zabezpečí potrebné náležitosti bez obmedzenia ako aj vykoná usmernenie pre vyšetrenie u zastupújeceho lekára prípadne špecialistu. Zároveň žiadame, aby rodičia pacientovprípadne pacienti si do 22.6.2017 dali predpísať lieky a doporučenia pre vyšetrenia k špecialistom. Prípadné neodkladné závažné riešenie zdravotného stavu je potrebné vykonať do 22.6,2017. Po ordinančných hodinách akútny zdravotný stav riešiť cestou LSPP v Liptovskom Mikuláši. Verím, že v čase čerpania riadnej dovolenky lekára nájdem pochopenie u rodičov a pacientov k zabezpečeniu vykonávania zdravotnej starostlivosti u zastupujúcej lekárky. Ďakujem za pochopenie a prajem príjemné prežitie dovolenkových dní a deťom krásne, slnečné a bezproblémové prázdniny. MUDr. Miroslava PLchová.

30.05.2017

Oznam o čerpaní dovolenky lekára v ambulancii: V dňoch 18.júna 2017 až 22. júla 2017 bude lekár MUDr. Miroslava Plchová čerpať riadnu dovolenku. Zastupovanie lekára bude vykonávané v ambulancii MUDr. Márie Kmetónyovej , stará poliklinika v Liptovskom Mikuláši. Ordinančné hodiny MUDr. Kmetónyovej sú zverejnené na web. stránke MUDr. Kmetónyovej. Naša ambulancia bude v prevádzke a v pracovnej dobe bude prítomná zdravotná sestra p. Vozisová, ktorá poskytne základné vyšetrenie, poskytne informácie, zdravotnú dokumentáciu a pod.

12.06.2018

Oznam o obmedzení ordinančných hodín od 23.7.2018 do 3.8.2018. Zmena ordinančných hodín z dôvodu čerpania dovolenky zdravotnej sestry. Ordinančné hodiny okrem utorka kde sú ordinančné hodiny nezmenené sú ordinačné hodiny upravené a to od 8.00 hod. do 12.00 hod. Po 12.00 hod. len akútne stavy alebo Ambulantná pohotovostná služba v Liptovskom Mikuláši od 16.00 hod. Požiadavky na vydanie zdravotnej karty alebo potvrdenia sa budú vykonávať od 8.00 hod. do 12.00 hod. V inoim čase sa výdaj nebude dať realizovať. Čerpanie dovoleniek lekára a zdravotnej je nutné rešpektovaťpodľa Zákonníka práce s prihliadnutím na prevádzkové podmienky pracoviska.

17.7.2018

V dňoch od 1.10.2018 do 5.10.2018 bude ambulancia zatvorená. Zastupovanie poskytovania zdravotnej starostlivosti bude vykonávať ambulancia MUDr. Karimovej. MUDr. Karimová nebude mať možnosť vydávať zdravotnú dokumentáciu.

27.9.2018

Oznam o čerpaní dovolenky lekára v ambulancii : od 29.jún 2020 do 17. júla 2020 a od 27. júla 2020 do 7. augusta 2020, 1/ MUDr. Karimová, vo svojeje amb. polikliniky Lipt. Hrádok , od 29. júna 2020 až do 10. júla 2020, 1/ MUDr. Baroková, vo svojej amb. polikliniky Lipt. Hrádok , od 13. júla 2020 až do 17. júla 2020, 1/ MUDr. Veselá , v amb. MUDr. Plchovej, polikliniky Lipt. Hrádok , od 27. júla 2020 až do 31. júla 20201/ MUDr. Baroková, vo svojej amb. polikliniky Lipt. Hrádok , od 3. augusta 2020 až do 7. augusta 2020V čase dovolenky bude od 06.júl 2020 do 17.júla.2020 ambulancia MUDr. Plchovej v Liptovskom Hrádku počas ordinačných hodín zabezpečená činnosťou zdravotnej sestry p. Vozisovou, ktorá zabezpečí potrebné náležitosti bez obmedzenia ako aj usmernenie pre vyšetrenie u zastupujúceho lekára. Po ordinačných hodinách rodičia a pacienti zdravotný stav budú riešiť na ASP v Liptovskom Mikuláši a to od 16.00 hod. v pracovných dňoch a od 07.00 hod. do 22.00 hod. v dňoch pracovného voľna. Ďakujem za pochopenie a prajem príjemné prežitie dovolenkových dní a deťom krásne, slnečné a bezproblémové prázdniny.

19.06.2020

Oznam o čerpaní dovolenky v ambulancii od 28.12.2020 do 30.12.2020 vrátane. Zastupovanie poskytovania zdravotnej starostlivosti bude vykonávať ambulancia MUDr. Jitka Vesela v ambulancii Východná.

21.12.2020

Oznam o čerpaní dovolenky v ambulancii od 19.3.2021 do 19.3.2021 vrátane. Zastupovanie poskytovania zdravotnej starostlivosti bude vykonávať ambulancia MUDr. Jitka Vesela v ambulancii Východná.

17.03.2021