Registrácia v ambulancii

V prípade záujmu o registráciu, pacient alebo zákonný zástupca príde do ambulancia a spíše dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti v ambulancii a následne si lekár vyžiada od predchádzajúceho ošetrujúceho lekára zdravotnú dokumentáciu. Novú dohodu zašle predchádzajúcemu poskytovateľovi a tým zároveň oznámi zmenu poskytovateľa. Pacient alebo rodič nemá povinnosť následne komunikovať s predchádzajúcim poskytovateľom, túto povinnosť preberá nový poskytovateľ zdravotnej starostlivosti.

  • Pacient má právo na zmenu lekára bez udania dôvodu.
  • Pri zmene adresy trvalého alebo dočasného pobytu.
  • Pri narodení dieťaťa v pôrodnici rodič nahlási svojho detského lekára.
  • máme voľné kapacity,
  • prijímame novorodencov