Služby

Zdravotný preukaz:
potravin. pr. na 1 šk. rok10,00 €
brigáda 3 mesiace10,00 €
na neurčitú dobu25,00 €
Potvrdenie o lekárskom vyšetrení na vlastnú žiadosť bez vyšetrenia
celodenná neprítomnosť v práci na vlastnú žiadosť bez vyšetrenia 2,00 €
pre MŠ alebo školu na vlastnú žiadosť bez vyšetrenia 2,00 €
Posudzovanie zdravotnej spôsobilosti :
vodičský preukaz25,00 €
Zbrojný preukaz25,00 €
Sociálna poisťovňa15,00 €
Predĺženie materskej dovolenky zaistenie podkladov a vypísanie tlačiva s potvrdením aj pri nedoporučení20,00 €
príhláška na štúdium15,00 €
Porada k zdrav.stavu a usmernenie k životnému štýlu na vlastnú žiadosť 30 minút15,00 €
Výpisy zo zdravotnej dokumentácie :
pre komerčné poisťovne20,00 €
iný výpis10,00 €
Odber biologického materiálu a podávanie injekcií :
odber krvi na vlastnú žiadosť 1 skúmavka5,00 €
za každú nasledujúcu osobitne2,00 €
podanie očkovacích látok nehradených zo ZP10,00 €
vyšetrenie moču na vlastnú žiadosť5,00 €
podanie intravenóznej infúzie na vlastnú žiadosť15,00 €
Nadštandardné služby :
vyšetrenie v ambulancii mimo ordinačných hodín na vlastnú žiadosť 30 minút25,00 €
konzultácia mimo ordinačných hodín15,00 €/ 30 minút
aplikácia náušníc obidve ušnice20,00 €
vyšetrenie pacienta doma na vlastnú žiadosť25,00 €
kopírovanie dokladov 1x A40,15 €
vyšetrenie cudzincapodľa bodového ohodnotenia najmenej50,00 €